Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Anasayfa » Sağlık » Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?
By | 15 Ekim 2017

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Ergenlik döneminde oluşan ruhsal ve bedensel değişmelerin yarattığı bocalamalar, kısa ya da uzun süreli olabilir. Kişilere göre farklılıklar gösteren ergenlik, rahat ve huzurlu bir ortam içinde atlatıldığında gençlerin sonraki yaşlarında olumlu davranışlara sahip olmalarını sağlar. Ergenlik döneminde kişinin hızla değişen ve gelişen vücudunu kabullenip bu değişime uyum göstermesi çok önemlidir. Ergenlikteki değişimin zaman zaman gençte yarattığı gerilim, yeni sorunlar ortaya çıkarabilir.

Ergenlik Dönemi Sorunları

• Erken Ergenlik

Erken ergenlikle ilgili önemli değişiklikler, kızlarda göğüslerin büyümesi ve menstruasyondur. Erkeklerde de testislerin gelişmesi, penisin sertleşmesi ve meni gelmesidir. Ergenler, bunların normal fizyolojik değişim sonucu olduğunu bilmiyorsa gereksiz ve yersiz sıkıntılara, endişelere kapılabilirler. Bunları, gizlenmesi gerekli durumlar gibi düşünebilir. Kişiden kişiye değişebilen bu durumlardaki gecikmeler ve sesteki değişmelerin altı ay kadar sürmesi sıkıntı yaratabilir. Bireyin fizyolojik değişimi ve bu değişimlerin nedenlerinin anlaşılmasıyla sıkıntılar azalır. 12-15 yaşları arasını kapsayan erken ergenlik dönemindeki birey, yeni arkadaşlar ve farklı bir çevre edinme çabasındadır. Duyguları çok hızlı değişen genç, süslenmeye ve giyinmeye özel bir önem gösterir. Yalnız kalıp müzik dinlemeye çalışır, ayna karşısında daha fazla durur. Ailesinin kendisiyle fazla ilgilenmesinden yakınır, işlerine gereğinden fazla karıştıklarını düşünür. Otoriteye karşı çıkma eğilimi vardır, olaylar karşısında çabuk tepki gösterir. Hızlı toplumsal değişmeler, ekonomik zorluklar, gelecekten beklediklerini bulamama endişesi, ruhsal uyum bozuklukları yaratabilir. Bunların sonucu olarak derslerinde başarısızlık, çalışmaya isteksizlik, çevresindekilerle geçimsizlik, uykusuzluk, çekingenlik, yalnızlık duyguları artabilir. Bu dönemdeki genç kendi vücuduyla daha fazla ilgilenmeye başlar. Arkadaş gruplarının etkisiyle sigara ve alkol kullanma gibi yanlış davranışlar ortaya çıkabilir.

• Tam Ergenlik

Tam ergenlik döneminde bireyin yüz ve vücudunun genel hatları son şeklini alır. 15-18 yaşlar arasındaki bu dönemde davranışlar olgunlaşır ve kendine göre biçimlenir. Birey, yaşıtlarına göre kilosunu, boyunu, ergenlik sivilcelerini, cinsel organlardaki değişmeleri sorun olarak görebilir. Kızlar âdet düzensizliğini sorun edebilir. Böyle ergende, çevresiyle ilişkilerini keserek eve kapanma, yemek yememe ya da çok fazla yeme gibi yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Okul ve ailede genci incitecek şekilde yaklaşımlar, güvensizlik, baskı, hoşgörüsüzlük şeklindeki itici etkenler ona okuldan ya da evden uzaklaşmayı düşündürebilir. Bu dönemde, kişisel bağımsızlığın kazanılması uğruna ailenin değer kaybetmesi, arkadaşlardan destek arama, cinsel kimliğin benimsen- kazanılması uğruna ailenin değer kaybetmesi, arkadaşlardan destek arama, cinsel kimliğin benimsenmesinde kendini yetersiz hissetme, kıskançlık, utangaçlık gibi sorunlar olabilir. Fırtına ve gerilimlerle dolu olan tam ergenlikte, meslek ve eş seçimiyle ilgili düşünceler gündeme gelmeye başlar.

• Geç Ergenlik

Geç ergenlik dönemi, kişiliğin geliştiği, aile bireyleriyle ilişkilerin düzene girdiği, sosyal ilişkilerin geliştiği 18-21 yaşlar arasını kapsar. Cinsel olgunluğun kazanılarak sorunların azaldığı bu dönemde kızlar ve erkekler, birbirlerinin dış görünüşlerinden çok kişilikleriyle ilgilenirler. Yoğun olarak meslek, eş seçimi ve geleceğe yönelik planlar yapar, toplum içinde sorumluluk yüklenirler. Haksızlığa karşı çıkar, sorunlar karşısında yapıcı olmaya çalışırlar. Ergenlik Döneminde Olumlu Tutum Geliştirme Ergenlikten sonraki dönemlerin sağlıklı geçirilebilmesi için kişiliğin şekillendiği ergenlik döneminde olumlu tutum ve davranışlar geliştirilmesi çok önemlidir. Ergen, kendi sosyal ilişkilerinde tutarlı, saygılı katılımcı olabildiğinde toplum tarafından daha fazla saygı ve sevgi görür, bu nedenle toplumda iyi bir yer edinir. Bu dönemde, arkadaşlık ilişkileri ve grup arkadaşlarına uyum sağlama çabaları önemli bir yer tutar. Ergenlerin kendine güvenini artıran ve yaşıtlarıyla kaynaşmasına fırsat veren spor, müzik gibi etkinliklere karşı ilgileri artar. Yeni hobiler edinerek olumsuz tutum ve davranışlardan korunurlar. Spor yapma alışkanlığı, bedensel ve ruhsal gelişimine olumlu katkılar sağlamanın yanında toplumsal ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. Grup sporlarına katılan genç, sorumluluk paylaşma, yardımlaşma, birbirine bağlılık ve dayanışma gibi olumlu özellikler kazanırken bedensel yeteneklerini de artırır Ergenin her iki cinsten bireylerle dengeli, uyumlu arkadaşlıklar kurabilmesi, onun gelecekteki yaşamını, başarılarını ve aile içindeki ilişkilerini olumlu yönde etkiler. Ergenlik dönemindeki insan, kendi yeteneklerini tanıyabildiği ölçüde davranışlarına yön vererek planlı çalışmalar yapabilir. Geleceğe yönelik hedefler belirleyerek planlı ve programlı çalışmayı alışkanlık durumuna getirebildiği ölçüde başarılarını artırabilir, sorunlarını kolay çözebilir, zamanını iyi değerlendirebilir. Düzenli günlük tutma, spor yapma, çiçek yetiştirme, roman okuma, tamir işleri yapma, müzik aleti ça ma, satranç oynama, resim yapma, balık tutma gibi hobiler edinebilir. Böylece zamanını olumlu davranışlarla değerIendirerek kötü alışkanlıklardan korunur, kişiliğinin gelişmesine katkıda bulunur, ruhsal olarak dinlenir ve ekonomik kazanç sağlayabilir. İnsanın kendisine, ailesine ve topluma yapacağı ekonomik, sosyal, kültürel katkıları, mesleğindeki başarılarıyla orantılıdır. Mesleğindeki başarısı, messeverek ve İsteyerek yeteneklerine uygun meslek seçmesiyle sağlanabilir. Bunun için okul dönemlerinde planlı ve programlı çalışarak geleceğe yönelik hedefler belirlemelidir. Meslek seçimini öğretmenlerinin, anne ve babasının önerilerini dikkate alarak kendi yetenekleriyle isteklerine uygun şekilde yapmalıdır. Çünkü insanın istediği bir meslekte uyumlu çalışması, yaşamının daha sonraki evrelerinde işle ilgili problemlerini en aza indirir. Toplum içinde sevilen, sayılan ve aranılan bir kişi olmasına yardımcı olur. Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hasta Sorumlulukları başlıklı makalemizde Hasta Hakları, Hasta Hakları Nelerdir ve Hasta Hakları Yönetmeliği Nelerdir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir